01-06-2019 Maria Skłodowska-Curie. SAPERE AUSO - ta, która odważyła się być mądrą


Sławą będę rósł szczytną, rozgłos pozyskam (…)

Nie wszystek umrę – przetrwam w swoim dziele – bo zamieszkałem w nadczasowej chwale.

Horacy, Pieśń III, 30

Maria Skłodowska-Curie – patronka naszej szkoły to postać niezwykła. Wielkość i trwałość jej osiągnięć odzwierciedlają słowa starożytnego liryka Horacego zawarte w poemacie Pieśni. Jej osiągnięcia są trwalsze od spiżu, nie poddały się niszczącemu działaniu czasu, którego przemijanie wręcz potwierdza wartość dokonań uczonej. Jej sława jest tak wielka, jak wybitne są jej osiągnięcia.

Maria Skłodowska-Curie z pewnością zasłużyła na – ustanowiony przez Stanisława Augusta – medal, którego dewiza brzmiała SAPERE AUSO – odważył się być mądrym.  Pierwszym odznaczonym był Stanisław Konarski. Uczona także odważyła się być mądrą, zapewniając sobie pamięć pokoleń w kraju, który kochała oraz na całym świecie. 

Maria Skłodowska-Curie – patronka szkoły mówi dziś do naszej młodzieży, że Nauka jest czymś bardzo pięknym. Im także dedykuje swą sentencję (cytowany wyżej) Horacy: SAPERE AUDE – miej odwagę być mądrym, którą filozof Immanuel Kant uczynił dewizą Oświecenia. Niech uczniowie naszej szkoły mają odwagę być mądrymi, niech mają odwagę korzystać z własnej mądrości, bo tylko człowiek odważny i twórczy zapewnia sobie pamięć pokoleń. Niech ich dewizą będą słowa Patronki: Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny. Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.

Maria Skłodowska-Curie – patronka naszej szkoły, dzięki ciężkiej pracy nie odeszła w niepamięć, a dołączyła do panteonu tych, którym nauka zapewniła nieśmiertelność. 

Krystyna Siemiątkowska – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i etyki