06-06-2019 Co będziemy robić w przyszłości - spotkanie z Panem Marcinem Szarańcem w ramach spotkań z doradztwa zawodowego...


Głównym celem zajęć i spotkań z doradztwa zawodowego jest:

1.    Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.

2.    Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:  bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej, a także przygotowanie ucznia do roli pracownika.

3.    Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

4.    Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.

5.    Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

W drugim semestrze w klasie VII a odbyło się spotkanie z panem Marcinem Szarańcem pt.: „1+1 = 10, Informatyk, czyli kto?”. Pan Szaraniec przeprowadził zajęcia prezentujące zawód informatyka oraz inne zawody powiązane działające w branży IT. Zajęcia prowadzone są pod kątem przedstawienia dzieciom możliwości wybory zawodów, wymaganych w danych zawodach kompetencji i zaproponowania obszarów wiedzy i kompetencji, które powinni rozwijać, jeśli są zainteresowani danym zawodem. Zagadnienia poruszone podczas spotkania to:  przedstawienie sposobu działania branży IT, charakterystyka poszczególnych zawodów i wymagane predyspozycje, wymagane kompetencje i nakład pracy na zdobycie wiedzy, proponowane obszary rozwijania własnych umiejętności (na poziomie VII klasy szkoły podstawowej).

Bardzo dziękujemy Panu Szarańcowi za przybycie i przeprowadzenie zajęć w ramach doradztwa zawodowego.

Ewelina Wasiluk – wychowawca klasy VII a