06-06-2019 Jeden dzień z życia Marii Skłodowskiej-Curie


Maria Skłodowska-Curie była wybitna kobietą. Kobietą, która dążyła do celu na przekór stereotypom epoki w której żyła i dwukrotnie zdobyła nagrodę Nobla. Urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Maria była piątym dzieckiem Bronisławy i Władysława Skłodowskich. W wieku 15 lat ukończyła ze złotym medalem Żeńskie Gimnazjum Rządowe w Warszawie. Interesowała się socjologią, matematyką, fizyką, literaturą, pisała także wiersze. Po ukończeniu nauki w gimnazjum udzielała korepetycji, zapisała się także na wykłady tajnej uczelni "Latającego Uniwersytetu", gdzie poznawała nauki przyrodnicze i socjologię. Później przez trzy lata pracowała jako guwernantka w majątku Szczuki. Ponieważ działające na terenie Polski uniwersytety nie przyjmowały kobiet, w 1891 roku Maria wyjechała do Paryża, gdzie na Sorbonie zapisała się na wydział nauk matematyczno - przyrodniczych. Zamieszkała u swojej siostry Bronisławy Dłuskiej i jej męża Kazimierza. W roku 1893 uzyskała licencjat z nauk fizycznych z oceną "bardzo dobrze", a rok później z matematyki z oceną "dość dobrze". W kolejnym roku poślubiła 35-letniego francuskiego fizyka Piotra Curie, którego poznała w czasie wizyty u mieszkającego w Paryżu polskiego fizyka Józefa Wierusza-Kowalskiego. W podróż poślubną nowożeńcy wybrali się rowerami. Dwukrotna noblistka  dążyła do założenia Instytutu Radowego w Warszawie .Zawsze kierowała się przekonaniem, że nauka może pomagać ludziom w leczeniu chorób. Uczniowie  Szkoły Podstawowej w Ruścu  chcąc bardziej przygotować się do nadania patrona naszej szkole i jeszcze bardziej zagłębić się w historię życia Marii Skłodowskiej- Curie podczas zajęć historii, plastyki, techniki i godz. z  wychowawcą, oglądali filmy o noblistce, przygotowywali projekty domowe i szkolne, uczestniczyli w wycieczce: Warszawski spacer śladami Marii Skłodowskiej-Curie. Efektem końcowym było wykonanie „Logo szkoły” i wystawy „Jeden dzień z życia Marii Skłodowskiej- Curie”. Uczniowie przedstawili wiele momentów z życia tej wybitnej kobiety. Nasza patronka jest dla naszych uczniów ogromnym autorytetem i osobą godną naśladowania.  

Ewelina Wasiluk- nauczycielka plastyki