06-06-2019 Uroczystość nadania imienia naszej szkole