17-05-2019 MŁODZI PISARZE CZYTAJĄ SWE KSIĄŻKI


16 maja br. V grupa świetlicowa wraz z wychowawczynią p. Ludmiłą Krutewicz udała się do biblioteki szkolnej.

Celem wizyty było podsumowanie trwającego przez cały rok szkolny świetlicowego projektu pt. Tworzymy własne książki. W miłym klimacie - w towarzystwie zaproszonych gości - omawialiśmy projekt.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia. Pani Ludmiła przedstawiła inspiracje do projektu. W dalszej części można było obejrzeć 45 książek, stworzonych podczas trwania projektu. Uczestnicy chętnie opowiadali o tym, jak powstaje książka, kto ją ilustruje i co jest na okładce. Kolejnym punktem było przedstawienie uczestników, m in. Jana Figlusa, Kuby Boronia, Alana Deutera, Mateusza Dondalskiego oraz Aleksandra Balcerzaka. Każdy z autorów wymienił tytuły swoich książek, przeczytał najbardziej interesujące fragmenty, odpowiedział na pytania gości i uczestników spotkania.

Dalej była najprzyjemniejsza część - wręczenie dyplomów najbardziej aktywnym autorom oraz upominku - długopisu jako niezbędnej rzeczy dla pisarza. Każdy z uczestników opuścił bibliotekę w dobrym nastroju z cukierkiem od p. Lusi oraz zakładką do książki od pani Ani i nowym pomysłem na kolejna książkę.

Ludmiła Krutewicz