17-06-2019 Opowieść obrazem - jak poznawaliśmy Patronkę szkoły...


W styczniu Rada Gminy nadała naszej szkole imię Marii Skłodowskiej-Curie. Uroczystość nadania została zaplanowana na koniec maja. Przedsięwzięcie wymagało załatwienia wielu spraw organizacyjnych, a nauczycielom i wychowawcom przyświecał ambitny cel jak najgłębszego zapoznania uczniów z postacią Patronki szkoły. Przyjęcie imienia zostało więc poprzedzone różnorodnymi działaniami wychowawczymi i dydaktycznymi, upowszechniającymi wiedzę o Patronce i ukazujące prezentowane przez Nią wartości. Każde z nich zapadało głęboko w serca i pamięć naszych uczniów. Lekcje, prezentacje, filmy, prace plastyczne i wiele realizowanych projektów przybliżało uczniom, a także nauczycielom różne aspekty życia, pracy i działalności Marii Skłodowskiej-Curie. Miesiące, tygodnie i dni przed uroczystością były pracowite dla wszystkich nauczycieli i uczniów, a nadanie imienia było uroczystym podsumowaniem tych działań.

W poniższej fotorelacji przedstawiam niektóre wizualne przykłady działań nauczycieli i uczniów od najmłodszych grup przedszkolnych po klasy ósme. Fotoreportaż ukazuje wystawy, dekoracje i gazetki ścienne z pracami plastycznymi uczniów oraz informacjami o Marii Skłodowskiej-Curie.

 

Krystyna Siemiątkowska