19-04-2015 SUKCES NASZEJ UCZENNICY W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE LITERACKIEJ TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY IM. WANDY CHOTOMSKIEJZ wielką przyjemnością i dumą informujemy, że Tosia Dośpiał zdobyła wyróżnienie w XXXI Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej w kategorii poezja. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 6138 uczniów z całej Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Litwy. Zmagania literackie młodych twórców oceniane były przez szesnastoosobowe jury składające się z poetów, prozaików, dziennikarzy i pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jednym z jurorów oraz patronką konkursu była uwielbiana przez dzieci i młodzież poetka - pani Wanda Chotomska. Pomysłowe, wzruszające i bardzo dojrzałe wiersze naszej uczennicy zostaną opublikowane w książce pokonkursowej „Portret ze słów”. 

Tosi serdecznie gratulujemy niezwykłej wyobraźni oraz wielkiego talentu i życzymy dalszych sukcesów. 

Anna Kubik