19-11-2015 "Bal Wszystkich Świętych"


 W  ramach aktywnej i kreatywnej lekcji religii w klasach 0-1, zorganizowany został klasowy ,,Bal Wszystkich Świętych”. 
Wrażliwość na ,, Piękno i Dobro” płynące z tego Święta zachwyciło uczniów. 
Dzieci ubrane w piękne kolorowe stroje swoich świętych, patronów bawiły się przy piosenkach, tańcach i Quizie religijnym. 
Czas szybko minął, a radość i zadowolenie pozostało w sercach naszych.
katechetka, Anna Powązka