Koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze

Kodeks Super Gościa

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Harmonogram imprez i uroczystości

Statut Szkoły

Fakultety

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego trwa od 1.03.2018 do 22.03.2017 . Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ - ROK SZKOLNY 2018-2019 TRWA OD 1.03.2018 DO 31.03.2018. WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY