Telefon do oddziałów przedszkolnych

22  729 81 97 wewnętrzny 122

***********************************************************************************************************************************************************************

W marcu w szkole wypada 21 dni, w których dzieci jedzą posiłki.

Kwota do zapłaty:

Przedszkole:

199 zł

Dziękujemy za terminowe opłaty !

***********************************************************************************************************************************************************************

RADA RODZICÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

***********************************************************************************************************************************************************************

Odwoływanie posiłków w godzinach 7:00 – 9:00  rano pod numerem

tel. 577 157 037

***********************************************************************************************************************************************************************


Opłaty za posiłki proszę dokonywać do piątego dnia każdego miesiąca na konto oraz do dziesiątego dnia każdego miesiąca gotówką na stołówce szkolnej w godzinach 7:30 – 8:30.

Numer konta:

Przedszkole

02 1020 1055 0000 9502 0401 0732

 Osoby, które nie uiszczą opłaty do dnia dziesiątego każdego miesiąca nie otrzymają posiłku. Jednocześnie dziękujemy osobom, które dokonują opłaty w terminie.

Anna Tomaszewska