Imiona i nazwiska nauczycieli:

Imie i Nazwisko

Przydział zajęćZajęcia pozalekcyjne

Henryk Bakalarski

edukacja dla bezpieczeństwa

Magdalena Bazga

język polski, wychowawca kl. IV ckoło polonistyczne

Joanna Bęza

język niemiecki, wychowanie do życia w rodzinie - wychowawca kl. V b

Agnieszka Blat

wicedyrektor, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, wychowawca kl. VI a

Leszek Borkowski

matematykakoło matematyczne, koło przedsiębiorczości

Marta Cieślukowska

chemiakoło chemiczne

Magdalena Dąbrowska

język niemiecki

Marek Dołęga

dyrektor; wychowanie fizycznesks

Barbara Drabik - Falecka

język polski

Beata Dziewulska

oddział przedszkolny

Beata Gałek

oddział przedszkolny

Patrycja Gąsiewska

oddział przedszkolny

Anna Gomulińska

język angielskikoło j.angielskiego kl. I - III

Agnieszka Górska

wychowawca świetlicy

Agnieszka Haba - Czajńska

biologia

Kinga Haracz

oddział przedszkolny

Ewa Iwkowicz

wychowawca świetlicy

Małgorzata Jedlicka

geografia, nauczyciel wspomagający koło geograficzne

Jolanta Kaczmarek

muzykachór, zajęcia wokalne

Iwona Kłopocka

psycholog

Małgorzata Kowalska

wychowawca świetlicy

Sylwia Kowalska

pedagog

Karolina Kowalska

matematyka, wychowawca kl. V akoło matematyczne

Ludmiła Krutewicz

wychowawca świetlicy

Magdalena Kubacka

język angielski

Agnieszka Kubica

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I d

Wioletta Kubicka

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I ckoło szachowe, koło matematyczne kl. I - III

Anna Kubik

język polski, wychowawca kl. VIII c koło teatralne, koło polonistyczne

Agnieszka Kusznerow

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II akoło ortograficzne

Jarosław Kuśmierczyk

religia

Dobromiła Lachendro-Fruga

terapeuta pedagogiczny

Olga Mentlewicz

przyroda, biologia, wychowawca kl. VIII bKlub Młodego Odkrywcy

Magdalena Mikulska

pedagog szkolny, oddział przedszkolny, wychowawca świetlicy

Patrycja Młynarska

wychowanie fizyczne, wychowawca kl. IV dSKS

Katarzyna Myzia

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III bkoło historyczne, koło kreatywności

Jacek Nowocień

wychowanie fizyczneSKS

Krystyna Nowocień

religia

Bożena Ogierman

wychowawca świetlicy

Urszula Ojrzyńska

wychowanie fizyczne, wychowawca kl. V dSKS

Anna Padamczyk-Wilk

logopeda

Marta Piechota

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I akoło matematyczne kl. I - III

Dagmara Pietrzak - Ławnicka

edukacja wczesnoszkolna, język angielski, wychowawca kl. I bkoło muzyczno - ruchowe kl.I

Magdalena Prus

wychowawca świetlicy

Anna Raniszewska

biblioteka

Monika Rębiś

język polski, wychowawca kl. VI bkoło polonistyczne, koło dziennikarskie

Anna Romaniuk

oddział przedszkolny

Paulina Rupniewska

oddział przedszkolny

Katarzyna Rybczyk

oddział przedszkolny, doradztwo zawodowe

Tadeusz Rzepniewski

język angielski, wychowawca kl. VII b koło gitarowe

Krystyna Siemiątkowska

nauczyciel wspomagający, WOS, etyka

Daniel Siemiński

historia, wychowawca kl. IV b koło historyczne

Gabriela Sikora

religia

Agnieszka Siwiec

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III akoło plastyczne kl. I - III

Sebastian Sobczak

wychowawca świetlicy

Agnieszka Sobczyńska

wicedyrektor - edukacja wczesnoszkolna

Dorota Sokołowska

oddział przedszkolny

Helena Szczekowska

fizyka

Dorota Szopa

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II b

Małgorzata Szuptarska

edukacja wczesnoszkolne, wychowawca kl. II ckoło taneczne

Justyna Tynecka

wychowawca świetlicy

Ewelina Wasiluk

historia, plastyka, technika, wychowawca kl. VII a

Jacek Wieczorek

nauczyciel wspomagający

Olga Woś

matematyka, wychowawca kl. VIII akoło matematyczne

Justyna Wyłupek

oddział przedszkolny

Adrian Zabłocki

wychowanie fizyczneSKS

Justyna Zakrzewska

zajęcia komputerowe, informatyka, wychowawca kl. V c koło informatyczne

Wojciech Żychowski

język angielski. wychowawca kl. IV akoło j. angielskiego

Pracownicy administracji i obsługi:
- Elżbieta Bośka - pomoc nauczyciela w przedszkolu
- Wiesław Gałek - pracownik do prac ciężkich
- Ewa Iwkowicz - sekretariat
- Barbara Jagiełło - woźna
- Elżbieta Jagodzińska - woźna
- Katarzyna Jaworek - woźna
- Elżbieta Kowalska - woźna
- Lidia Mierzejewska - pomoc nauczyciela w przedszkolu
- Barbara Oprządek - pomoc nauczyciela w przedszkolu
- Katarzyna Pakuła - woźna
- Katarzyna Pietrzak - woźna
- Iwona Pokropek - sekretarz szkoły
- Ewa Robak - pomoc nauczyciela w przedszkolu
- Małgorzata Wyłupek - woźna
- Zbigniew Wyłupek - robotnik do prac ciężkich
- Mirosław Zaborowski - kierownik, gospodarz obiektów sportowych