19-05-2016 Informacja dotycząca dostawy mleka


Dotyczy: zakończenia dostaw mleka w ramach programu ,,Szklanka mleka' w roku szkolnym 2015/2016


Szanowni Państwo,
Z przykrością informujemy, że w związku z redukcją przez Agencję Rynku Rolnego środków przeznaczonych na finansowanie mleka dostarczanego do szkół podstawowych w ramach programu ,,Szklanka mleka' w roku szkolnym 2015/2016 dostawy mleka będą realizowane do dnia 20 maja 2016 r. W związku z wyczerpaniem przyznanego  przez ARR limitu środków budżetowych na rok 2015/2016 po 20 maja 2016 r. nie będzie dostaw  mleka.
Redukcja ta dotyczy wszystkich dostawców w całym kraju.