24-10-2016 31.10.2016 i 2.11.2016 Informacja


31 października i 2 listopada 2016 r.


 Dni  wolne od zajęć dydaktycznych.


 W tych dniach nie ma dowozów, odwozów ani obiadu. Możliwa opieka świetlicowa w godz. 8.00 - 16.00


1 listopada 2016r. - WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH