17-05-2017 MIEJSCE REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017-2018


Miejscem realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 dla dzieci  zamieszkałych w obwodzie szkoły zgodnie z Uchwałą Nr IX.91.2015  Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24.06.2015 r.  jest  Szkoła Podstawowa w Ruścu przy ul. Osiedlowej 72.