21-08-2017 Wykaz podręczników - rok szkolny 2017/2018


Podręczniki i ćwiczenia do klas I - VII są zakupione z dotacji. Uczniowie wypożyczają z biblioteki szkolnej.

Należy zakupić tylko książki do religii. Wykaz poniżej.

PODRĘCZNIKI DO RELIGII, rok szkolny 2017/18

Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce

Na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku proponujemy następujące programy i podręczniki:

Klasy I -III szkoły podstawowej
Program 

·         nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012: W rodzinie dzieci Bożych - pobierz

Podręczniki

·         Kl. I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/12-KI-1/12: Żyjemy w Bożym świecie - zobacz

·         Kl. II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/12-KI-3/12: Idziemy do Jezusa - zobacz

·         Kl. III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/12-KI-4/13: Jezus jest z nami - zobacz

o    kl III SP zeszyt ćwiczeń Jezus jest z nami - zobacz


Klasy IV - VI szkoły podstawowej

Program 

·         nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012: Odkrywamy tajemnice Bożego świata - pobierz

Podręczniki

·         Kl. IV szkoły podstawowej nr AZ-21-02/12-KI-1/12: Miejsca pełne BOGActw - zobacz

o    kl. IV SP zeszyt ćwiczeń Miejsca pełne BOGActw - zobacz

·         Kl. V szkoły podstawowej nr AZ-22-02/12-KI-1/13: Spotkania uBOGAcające - zobacz

o    kl. V SP zeszyt ćwiczeń Spotkania uBOGAcające - zobacz

·         Kl. VI szkoły podstawowej nr AZ-23-02/12-KI-3/14: Tajemnice BOGAtego życia - zobacz

o    kl. VI SP zeszyt ćwiczeń Tajemnice BOGAtego życia - zobacz


Klasa VII szkoły podstawowej 
Program

·         nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin - pobierz

Podręczniki

·         Kl. VII szkoły podstawowej Błogosławieni, którzy szukają Jezusa nr AZ-31-01/13-KI-3/13 - zobacz