09-10-2017 Oświadczenie Dyrektora Szkoły dotyczące zbiorowego żywienia


Szanowni Państwo

Informuję, że nasza szkoła zapewnia uczniom odpowiednie i higieniczne warunki do spożywania posiłków. Wszelkie uwagi dotyczące żywienia zbiorowego są omawiane na spotkaniach Dyrekcji Szkoły z Radą Rodziców i Ajentem stołówki. Wypracowane w wyniku tych rozmów rozwiązania dotyczące poprawy jakości posiłków bądź wysokości opłat są na bieżąco wprowadzane w życie. Zapewniam, że prawidłowy rozwój uczniów oraz ich właściwe odżywianie jest dla nas bardzo ważne i zostało uwzględnione w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym na rok szkolny 2017/2018.

z poważaniem 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruścu - Marek Dołęga