21-12-2017 Informacja dotycząca organizacji w dniu 22.12.2017 r.( piątek)


OGŁOSZENIE
Organizacja pracy w dniu 22.12.2017 ( piątek )  przedstawia się następująco:
Klasy I - III 
1 i 2 godzina - według planu
3 godzina - wigilie klasowe
4 godzina - Jasełka
Klasy IV - VII
1,2,3 godzina - według planu
4 godzina - Jasełka
5 godzina - wigilie klasowe

ODWOZY UCZNIÓW:
1 i 2 kurs 12.40
3 kurs 13.10
Świetlica pracuje bez zmian.