07-03-2018 NADARZYŃSKI TURNIEJ BADMINTONA - REGULAMIN


NADARZYŃSKI TURNIEJ BADMINTONA

17.03.2018r.

Szkoła Podstawowa w Ruścu ul. Osiedlowa 72

 

REGULAMIN

1. Organizator: Klub Sportowy Nadarzyn, Szkoła Podstawowa w Ruścu oraz Gmina Nadarzyn.

2. Termin i miejsce:

17 marzec 2018r. Szkoła Podstawowa w Ruścu, ul. Osiedlowa 72, 05-830 Rusiec

2. Program turnieju:

Start. Godz. 09:00 dzieci, około 11:30 osoby dorosłe.

Godziny rozpoczęcia i przewidywanego zakończenia poszczególnych kategorii opublikowane zostaną na stronie internetowej w piątek (16 marca) o godz. 09:00

3. Kategorie:

Gra pojedyncza chłopców U9, U11, U13

Gra pojedyncza dziewcząt U9, U11, U13

Singiel mężczyzn Open kat.A

Singiel mężczyzn Open kat.B

Singiel kobiet Open

Debel mężczyzn Open kat. A

Debel mężczyzn Open kat. B

Debel kobiet  Open

Mixt

 

4. System rozgrywek

 

Dzieci:

• System grupowo-pucharowo-pośredni uzależniony do ilości zgłoszeń - minimalna ilość zgłoszeń w kategorii – 5.

• Turniej rozgrywany jest do 2 wygranych setów do 15 punktów. 1 i 2 miejsce w grupie kwalifikują się do rundy pucharowej. (Uwaga: 15 punkt jest punktem kończącym)

 

Dorośli:

• System rozgrywania turnieju – grupowo-pucharowo-pośredni (wychodzi dwóch zawodników z grupy, a z trzecich miejsc zawodnicy grają do 2 wygranych setów do 15 punktów) (Uwaga: 15 punkt jest punktem kończącym) system uzależniony jest od ilości zgłoszeń – minimalna ilość zgłoszeń w kategorii – 5.

• W grupach gramy do 2 wygranych setów do 21 punktów. Zgodnie z regulaminem PZBad.

• Turniej będzie rozgrywany lotkami dostarczonymi przez uczestników (kolejność lotek wg rankingu PZBad. ).

 

*Zawodnicy mogą grać w dwóch kategoriach.

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.

 

5. ZGŁOSZENIE:

do godz. 20:00 ( poniedziałek ) 12.03.2018r. - Marek Krawczyk  tel. 603 939 952  mmkrawczyk@wp.pl

SĘDZIA GŁÓWNY:

- Marek Krawczyk     mmkrawczyk@wp.pl    tel.603 939 952

W zgłoszeniu należy podać:

-imię i nazwisko

-numer telefonu

-wybraną kategorię do gry pojedynczej i gry podwójnej

-wskazać partnera lub podać informację „poszukuję partnera” – w przypadku gier podwójnych

*Dokonując zgłoszenia zawodnicy potwierdzają tym samym, że zapoznali się z regulaminem turnieju.

*Ilość miejsc w turnieju ograniczona. O przyjęciu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

 

6. Opłata startowa

Dokonywana jest na miejscu w dniu turnieju:

Dzieci - U9, U11, U13 - 20,00zł osoba,

Dorośli - 40,00zł za start w jednej grze, 70,00 zł za start w dwóch grach.

 

7. Nagrody : Miejsca na podium – puchar, dylom i nagroda rzeczowa.

PONADTO ORGANIZATOR TURNIEJU ZAPEWNIA DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA !!!

- drobny upominek :)

- obiad,

- kawę, herbatę oraz słodki poczęstunek.

INFORMACJA!

Na hali będzie znajdowało się stoisko firmy VICTOR możliwość zakupienia sprzętu oraz dokonania serwisu rakiet.

 

8. LOTERIA FANTOWA

W tracie turnieju odbędzie się losowanie cennych nagród – niespodzianek oraz atrakcyjnych nagród firmy Victor.

Udział w loterii biorą wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju!

 

9. Sprawy techniczne

 

• W sprawach spornych, lub nie ujętych w regulaminie, decydują organizatorzy i sędzia główny zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

• Turniej rozgrywany jest na 9 kortach.

• Turniej odbywa się bez sędziów prowadzących.

• Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju.

• Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.

• Przy rejestracji wymagany jest dowód tożsamości a od dzieci zgoda rodziców na udział w turnieju.

• Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie.

• Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.

• Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach z dojazdami na i z zawodów włącznie.

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.

• Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa KS Nadarzyn i Sędzia Główny.

• Za zniszczenia dokonane na obiektach sportowych odpowiadają zawodnicy.

• Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatniach.

• Podczas turnieju organizator zapewnia catering (możliwość wykupienia obiadu, kawy herbaty, ciasta).

• Przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, szkoły lub klubu w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i klubów, które zostaną wyróżnione. Uczestnicy turnieju i ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu.