21-05-2018 SPOTKANIE RODZICÓW UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO PIERWSZEJ KLASY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


OGŁOSZENIE

Spotkanie rodziców uczniów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019
odbędzie się 13.06.2018 r. (środa ) godzina 17.00  w auli szkolnej.