31-10-2018 Wybór patrona szkoły - decyzja


Informujemy, że społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele i rodzice  wybrała kandydata na patrona szkoły. Wspólną decyzją została nim Maria Skłodowska-Curie, chemiczka i fizyczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. Kolejnym krokiem na drodze do nadania imienia szkole będzie zatwierdzenie tej decyzji przez organ prowadzący szkołę.