03-04-2019 Strajk w szkole


W związku z prawdopodobną akcją strajkową w naszej szkole od dnia 08.04.2019 r. do odwołania informuję, że  w tym czasie nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. Jeżeli będzie to możliwe szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. 7.30 - 15.30. Prosimy Państwa o zrozumienie i nieprzyprowadzanie dzieci do szkoły. Jednocześnie informuję, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się niezależnie od strajku zgodnie z harmonogramem, czyli w dniach 15, 16, 17 kwietnia.
Dyrekcja Szkoły