11-03-2020 Ogłoszenie - zawieszenie zajęć


Szanowni Państwo

Od 12 marca do 25 marca 2020r. zajęcia w szkole i przedszkolu zostają zawieszone. Czwartek  i piątek, 12-13 marca jest okresem przejściowym i w tych dniach w godzinach 7.00-17.30 będą odbywały się jedynie zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku 16 marca wszystkie zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły. 

Jednocześnie informuję, że rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8 roku życia i są objęci ubezpieczeniem chorobowym przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku  opiekuńczego (14 dni)  nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły - Marek Dołęga