17-11-2020 Zarządzenie nr 5 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 17.11.202r.


Zarządzenie nr 5/ZSP/SP/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie w sprawie ustalenia dni wolnych w zamian za święta przypadające w dni wolne w tym roku.