28-01-2021 Dyżur wakacyjny 2021 w placówkach


Dyżur wakacyjny dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn w bieżącym roku szkolnym tj. 2020/2021 pełnić będą:
Publiczne Przedszkole w Ruścu (1 - 23 lipca br.),
Publiczne Przedszkole w Wolicy (26 lipca - 13 sierpnia br.).
Na dyżur mogą zostać zapisane także dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, które zostały skierowane przez Wójta Gminy Nadarzyn.
W terminie od 28 czerwca do 16 lipca 2021 r. dyżur wakacyjny dla dzieci już uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzić będą:
odział przedszkolny przy SP w Młochowie,
odział przedszkolny przy SP w Kostowcu,
odział przedszkolny przy SP Woli Krakowiańskiej.
Szczegółowe informacje i wnioski dostępne na stronach internetowych ww. placówek.
Wnioski dotyczące dyżuru wakacyjnego dostępne będą do pobrania od dnia 4 maja 2021r.