30-11-2015 Informacja o wolnym dniu


DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUŚCU 

ZARZĄDZENIEM NR  12/2015 Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2015 r.

 

USTALA, ŻE   DZIEŃ 24 GRUDNIA 2015 r. / CZWARTEK/ JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY W ZAMIAN ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ 26 GRUDNIA 2015.