23-02-2016 ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017


DRODZY RODZICE

W dniach 1-18 marca 2016 r. odbędą się zapisy

do klasy pierwszej dzieci, które rozpoczną naukę 1 września 2016r.
 ( rocznik 2009)
USTAWA

z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty

Rozdział 2a

Art. 20e. 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Procedura i załączniki w zakładce do pobrania.W dniach  9 - 31 marca 2016 odbędą się zapisy 

do oddziału przedszkolnego dzieci , które rozpoczną roczne przygotowanie przedszkolne 1 września 2016r.

( rocznik 2010).

Regulamin i załączniki w zakładce do pobrania.