Ramowy rozkład dnia dla grupy 4 - latków 

7.00 - 8.00 -  Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących do realizacji pomysłów dzieci. Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne.

8.00 - 9.00 -   Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience. Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. 

9.00 - 10.00 - Realizacja zajęć opiekuńczo - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Różnorodna działalność dziecka: indywidualna, zespołowa lub grupowa, eksperymentowanie, badanie, doświadczanie, poznawanie wierszy, piosenek, tańców, technik plastyczno - konstrukcyjnych. 

10.00 - 11.45 - Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.  

11.45 - 12.50 - Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, obiad. 

12.50 - 13.30 - Relaks, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, muzyki poważnej.

13.30 - 14.00 - Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. 

14.00 - 14.30 - Czynności przygotowawcze do podwieczorku, podwieczorek. 

14.30 - 15.30 - Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu. 

15.30 - 17.00 - Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci. 


Ramowy rozkład dnia dla grupy 5 - latków 

7.00 - 8.00 -  Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących do realizacji pomysłów dzieci. Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne.

8.00 - 9.00 -   Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience. Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. 

9.00 - 10.00 - Realizacja zajęć opiekuńczo - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Różnorodna działalność dziecka: indywidualna, zespołowa lub grupowa, eksperymentowanie, badanie, doświadczanie, poznawanie wierszy, piosenek, tańców, technik plastyczno - konstrukcyjnych. 

10.00 - 11.45 - Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery. 

11.45 - 12.50 - Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, obiad. 

12.50 - 13.30 - Relaks, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, muzyki poważnej.

13.30 - 14.00 - Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. 

14.00 - 14.30 - Czynności przygotowawcze do podwieczorku, podwieczorek. 

14.30 - 15.30 - Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu. 

15.30 - 17.00 - Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci. 


Ramowy rozkład dnia dla grupy 6 - latków

7.00 - 8.00 -  Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących do realizacji pomysłów dzieci. Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne.

8.00 - 9.00 -   Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience. Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. 

9.00 - 10.00 - Realizacja zajęć opiekuńczo - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Różnorodna działalność dziecka: indywidualna, zespołowa lub grupowa, eksperymentowanie, badanie, doświadczanie, poznawanie wierszy, piosenek, tańców, technik plastyczno - konstrukcyjnych. 

10.00 - 11.45 - Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery. 

11.45 - 12.50 - Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, obiad. 

12.50 - 13.30 - Relaks, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, muzyki poważnej.

13.30 - 14.00 - Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. 

14.00 - 14.30 - Czynności przygotowawcze do podwieczorku, podwieczorek. 

14.30 - 15.30 - Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu. 

15.30 - 17.00 - Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.