SKŁAD RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

  

Przewodnicząca -Katarzyna Demkiewicz 

tel. 516 140 703, e-mail:karemdem@wp.pl

Z- ca przewodniczącej- Małgorzata Zoń

tel.601 130 022, gosia2014.zon@gmail.com  


Skarbnik - Paweł Ostaszewski

tel. 660 737 224, e-mail:pawel.ostaszewski@wp.pl

Sekretarz -Wioletta Rodek

tel. 797 675 407, wiola.rodek@interia.pl