Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 


przewodnicząca - Katarzyna Demkiewicz   

tel. 516 140 703; karemdem@wp.pl

z- ca przewodniczącej  - Małgorzata Zoń   

tel. 601 130 022; gosia2014.zon@gmail.com 

skarbnik - Maria Kilińska  

tel. 503 841 673; m.kilinska@gmail.com

sekretarz - Wioletta Rodek   

tel. 797 675 407; wiola.rodek@interia.pl