Spotkania z rodzicami


11.09.2018 - zebranie informacyjne

06.11.2018 -  konsultacje

18.12.2018 -  zebranie (informacja o zagrożeniach I półrocze)

22.01.2019 -  zebranie

02.04.2019 -  zebranie

14.05.2019 -  konsultacje (informacje o zagrożeniach)

06.06.2019 - zebranie (informacja o ocenach proponowanych)


zebrania: klasy I - III godz. 17.00    klasy IV - VIII godz. 18.00

konsultacje: klasy I - VIII godz. 17.30 - 19.00