Spotkania z rodzicami


12.09.2017 r. - Zebrania rodziców z wychowawcami 

10.10.2017 r. - konsultacje

07.11.2017 r.  - zebranie

05.12.2017 r.  - konsultacje - informacja o zagrożeniach

09.01.2017 r.  - zebranie

20.03.2018 r.  - zebranie

15.05.2018 r.  - konsultacje - informacja o zagrożeniach

05.06.2018 r.  - zebranie

zebrania: klasy I - III godz. 17.00    klasy IV - VII godz. 18.00

konsultacje: klasy I - VII godz. 17.30 - 19.00