Spotkania z rodzicami


12.09.2017 r. - Zebrania rodziców z wychowawcami 

10.10.2017 r. - konsultacje

07.11.2017 r.  - zebranie

05.12.2017 r.  - konsultacje - informacja o zagrożeniach

09.01.2017 r.  - zebranie

20.03.2018 r.  - zebranie

15.05.2018 r.  - konsultacje - informacja o zagrożeniach

05.06.2018 r.  - zebranie