01-02-2018 Akcja "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"


Dnia 1 lutego 2018 roku w naszej szkole odbyła się akcja pod hasłem "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" organizowana przez  Marszałka Województwa Mazowieckiego p. Adama Struzika i Urząd Marszałkowski. Uczniowie z klas IV - VII mieli możliwość uczestniczenia w trzech blokach tematycznych. W pierwszej części poznali praktyczne zasady ruchu drogowego w czasie jazdy rowerem po specjalnie przygotowanym torze. Drugi blok dotyczył prawidłowego zachowania się podczas różnego rodzaju zagrożeń. Prowadzony był przez funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Pruszkowie. W części trzeciej, prowadzonej przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej z Pruszkowa oraz z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie uczniowie poznali praktyczne sposoby udzielania pierwszej pomocy. Prowadzone warsztaty były bardzo atrakcyjne dla ich uczestników. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem brali w nich udział. Na zakończenie uczniowie otrzymali zestawy odblasków do wykorzystania podczas poruszania się po drogach.  
Dziękujemy p. Agnieszce Kuźmińskiej - zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego - inicjatorce przeprowadzenia akcji "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" w naszej szkole. 
  Wychowawcy klas IV - VII