04-02-2018 "Przybyli ułani pod okienko.." - lekcja patriotyzmu w Oddziałach Przedszkolnych


„Patriotyzm”, niezwykle ważne pojęcie… tego doświadczają i uczą się dzieci już w wieku przedszkolnym. Wyraża się on w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość służenia swej Ojczyźnie. Cele wychowania patriotycznego realizowane są już na szczeblu edukacji przedszkolnej. Głównym zadaniem przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej, szczególnie teraz, kiedy obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. 28 stycznia 2018 roku w budzeniu patriotyzmu pomógł nam Pan Waldemar Kuźniar - Komendant Straży Ochrony Przyrody i Tradycji im. 20 Pułku Ułanów, a prywatnie dziadek Hani Bober, przedszkolaka z grupy „Leśne Skrzaty”, który odwiedził Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ruścu . To jego hobby, które realizuje już od wielu lat. Pan Waldemar opowiedział wszystkim grupom o swoich zainteresowaniach, zaprezentował strój oraz sprzęt ułana. Dzieci dowiedziały się między innymi czym jest lanca oraz czako. Szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się strój, w jaki ubrany był ten niezwykły gość. Nasze przedszkolaki z niecierpliwością czekały na swoją kolej, aby usiąść na siodle, przymierzyć czapkę ułańską i zrobić zdjęcie z szablą lub trzymając lancę.

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie.

 

Dorota Sokołowska, Paulina Rupniewska