29-03-2018 "Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat..." (Irena Sendlerowa)


W 2018 roku będziemy obchodzić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dodatkowo rok 2018 ogłoszono, rokiem Ireny Sendlerowej / 10. rocznica śmierci/. W naszej szkole krzewimy patriotyzm , przypominamy  wydarzenia z historii naszej Ojczyzny a także uczymy o postaciach ,które swą postawą wywarły ogromny wpływ na kształtowanie się losów naszego kraju i innych narodów. Irena Sendlerowa należy do galerii postaci historycznych. O Jej zasługach mówi się nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Irena Sendlerowa podczas II wojny światowej z narażeniem życia ratowała żydowskie dzieci przebywające w warszawskim getcie. Dzięki Jej wielkiej odwadze udało się ocalić przed śmiercią 2500 młodych ludzi. Jej zasługi doceniono jednak dopiero wiele lat po wojnie. Zarówno w Polsce, jak i w Izraelu postawa Ireny Sendlerowej uważna jest za przykład największego poświęcenia w imię pomocy drugiemu człowiekowi. W czasie wojny Sendlerowa działała w ramach Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Po decyzji Niemców o likwidacji  getta rozpoczęła akcję wyprowadzania  stamtąd dzieci i umieszczania ich w polskich rodzinach, sierocińcach i klasztorach. Zdobywała dla młodych ludzi fałszywe dokumenty, a notatki dotyczące ich prawdziwej tożsamości chowała w słoikach zakopywanych w ogrodzie. Za swoją działalność pani Irena została aresztowana przez gestapo i osadzona w więzieniu śledczym na Pawiaku. Udało się Jej stamtąd wydostać. Po 1945 roku była prześladowana przez komunistyczne władze Polski. O zasługach Sendlerowej pamiętano w Izraelu, gdzie w 1965 roku przyznano Jej medal ,,Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Zasługi Ireny Sendlerowej zostały przypomniane w 1999 roku. Grupa amerykańskich uczennic wystawiła wtedy sztukę ,,Życie w słoiku”, opowiadająca o losach niezwykłej kobiety. Sukces przedstawienia sprawił, że wiele osób zainteresowało się historią Polki i uratowanych przez Nią dzieci. Irena Sendlerowa otrzymała wówczas wiele odznaczeń. Ona sama najbardziej ceniła Order Uśmiechu. Aby jeszcze bardziej poznać historię „Sprawiedliwej wśród Narodów Świata” uczniowie kl.VI-VII obejrzeli film pt.: Dzieci Ireny Sendlerowej. Na podstawie filmu i artykułów o Irenie Sendlerowej uczniowie wzięli udział w konkursie historyczno – plastycznym, wykonali plakaty, z których powstała niezwykle cenna wystawa pt.: „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”. W konkursie wzięło udział 80 uczniów (kl. V-VII). Dodatkowo uczniowie odnaleźli w swoich rodzinach bliskich, którzy otrzymali medal „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”.

Wyniki konkursu:

Klasa Va

Wyróżnienie: M. Płuszewska, N. Kułakowska

Klasa VI a

1.K. Paleczek

2.N.Howorus

3. W. Rosa, E. Gielmuda

Wyróżnienie: L. Klimczuk, W. Dobosz, M. Pawlica

VII a

1.D.Przewłocka

2.J.Wańska

Wyróżnienie: K. Tokarski, D. Tobis

VII b

1.M. Dąbrowska, M. Kłopocka

2.W.Kozłowska

3. J. Leszczyńska, A. Niska

Wyróżnienie: A. Woźniak, L. Fortuna, A. Króliczek, M. Walacik, P. Sosnowski, J. Perendyk

VII c

1.J. Perdjon

2.Z. Zembrzuska

3.Z. Posadzy

Wyróżnienie: A. Wilner

Wszystkim uczniom gratuluję udziału w konkursie plastyczno - historycznym.

 

Ewelina Wasiluk- nauczycielka historii, koordynator projektu: Spotkania z historią w naszej ,,Małej Ojczyźnie”