19-05-2018 Pierwsza pomoc w II b


Dzięki dyrekcji szkoły, która zaprosiła do naszej szkoły ratowników medycznych, braliśmy udział w szkoleniu na temat pierwszej pomocy. Najpierw było szkolenie teoretyczne a później przeszliśmy do praktyki. "Dzwoniliśmy" na numer 112 i uczyliśmy się jak przekazać informację o zdarzeniu zagrażającym życiu lub zdrowiu, uczyliśmy się jak sprawnie przeprowadzić pierwszą pomoc przed przybyciem karetki, poznaliśmy narzędzia ratowników medycznych i na szóstkę z plusem zaliczyliśmy test z użyciem bandaży. Nie wiem jak Wy, ale ja czuję się od tego dnia bardzo bezpiecznie,

Katarzyna Myzia