22-05-2018 Działania historyczne klasy V b i VI a


„Przez mury, przez dziury, przez warty

 Przez druty, przez gruzy, przez płot

Zgłodniały, zuchwały, uparty

Przemykam, przebiegam jak kot"

,,Mały Szmuhler” Henryka Łazowertówna 

fragmenty wiersza zostały wyryte na pomniku Pamięci Dzieci - Ofiar Holokaustu  na cmentarzu żydowskim w Warszawie 

W powoli dobiegającym końca roku szkolnym 2017/2018 działania klasy V b i VI a były w dużej mierze skupione wokół patronki roku 2018 – Ireny Sendlerowej i związaną z nią kwestią Holokaustu. W lutym i marcu klasy przygotowały gazetki ścienne poświęcone tym zagadnieniom. 19 kwietnia obydwa oddziały wzięły udział w akcji społeczno - edukacyjnej „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z okazji 75 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim: przygotowały i wręczały na korytarzach szkoły papierowe żonkile - symbol pamięci o powstaniu. Obejrzały również film „Nie było żadnej nadziei” wyprodukowany przez POLIN, opowiadający o historii powstania metodą animacji .

Kolejnym punktem działań związanych z poznawaniem historii Żydów w Polsce był wyjazd do Warszawy, który odbył się 15 maja 2018 r. Celem wyjazdu było poznanie historii narodu żydowskiego, zmierzenie się z pojęciem wielokulturowości i odwiedzenie miejsc pamięci. Pierwszym zaplanowanym punktem wyjazdu było odwiedzenie wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, która opowiada o kulturze i dziedzictwie polskich Żydów. Przedstawia ona kolejne etapy w historii: od legend o przybyciu Żydów na te ziemie, przez pierwsze ich osadnictwo, rozwój kultury, różnorodności społecznej, religijnej i politycznej, burzliwe wydarzenia sprzed wieków i czas Zagłady, aż do współczesności. Uczestnicy wycieczki korzystali w tym czasie z audioprzewodników, które zapewniły zwiedzającym głębokie zanurzenie się w historii opowiadanej przez zabytkowe przedmioty, malowidła, instalacje interaktywne, rekonstrukcje i makiety, projekcje wideo, dźwięki i teksty. Przewodnik opowiedział również o pomnikach znajdujących się w pobliżu budynku muzeum. Kolejnym punktem był spacer ulicami Warszawy śladami Żydów, którego zwieńczeniem był Umschlagplatz w Warszawie - nieistniejąca rampa kolejowa przy ulicy Stawki 4/6, która była wykorzystywana jako miejsce koncentracji Żydów z warszawskiego getta przed wywiezieniem ich do obozów zagłady. Wszyscy uczestnicy wyjazdu mogli dotknąć zachowanego fragmentu muru getta i pomyśleć o tych, którzy 75 lat temu rozpoczęli bunt przeciwko hitlerowcom. Ostatnim miejscem, które odwiedziła grupa był Cmentarz żydowski na warszawskich Powązkach. Klasy odwiedziły znane ze zdjęć umieszczanych w podręcznikach groby, m.in. rodzin Bergsonów i Lasserów, Mauzoleum Trzech Pisarzy, grób Henryka Wawelberga, Marka Edelmana, Ludwika Zamenhofa i wiele innych monumentalnych grobów, sarkofagów, mauzoleów o bardzo bogatej stylistyce w których spoczywają liczni przedsiębiorcy, przemysłowcy, bankowcy, ludzie kultury i sztuki, lekarze czy politycy. Bardzo ważnym punktem było też odwiedzenie pomnika Janusza Kroczaka, Pomnika Pamięci Dzieci – Ofiar Holokaustu i Pomnika żołnierzy Żydów poległych w II wojnie światowej.

Klasy V b i VI a w ostatnich miesiącach poświęciły wiele czasu zapoznaniu się kwestii żydowskiej w Polsce. W przyszłym roku planujemy kontynuowanie podjętych działań.

Monika Rębiś i Ewelina Wasiluk