26-05-2018 XII CZYTANIE Z DUCHAMI – "W KRAINIE MITÓW" 2018


Przez niemal cały bieżący rok szkolny wszyscy drugoklasiści oraz uczniowie klasy 3D uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych pod hasłem "W krainie mitów". Poznawali oni opowieści starożytnej Grecji, która jest kolebką cywilizacji europejskiej.

Nasze zajęcia prowadzone były głównie w oparciu o pięknie opracowaną mitologię dla dzieci autorstwa Grzegorza Kasdepkego. Zgromadzone w niej historie niezwykle silnie oddziałują na wyobraźnię młodego czytelnika i sprawiają, że szybko zaprzyjaźnia się on z mieszkańcami Olimpu, poznając ich imiona, atrybuty i domeny. Wędrując przy okazji palcem po mapie, uświadamia on sobie, jaki świat znali starożytni, jak daleko mieli odwagę wyruszyć, gdzie mieszkali ich potencjalni wrogowie lub przyjaciele. Z mitami to trochę tak, jak z legendami: w każdym z nich tkwi jakieś ziarenko prawdy. Czytając je wnikliwie, można poznać to, co nie zostało ukazane na pierwszym planie.

Naszych uczniów zafascynował antyczny świat do tego stopnia, że zdecydowałyśmy się odczytać im także niektóre mity ze słynnego zbiorku Jana Parandowskiego. Co prawda "Wierzenia i podania Greków i Rzymian" przeznaczone są dla starszego odbiorcy, ale zapał naszych dzieci przekonał nas, że warto sięgnąć także do nieco trudniejszego opracowania. Ten filolog klasyczny poprowadził nas śladami Heraklesa, opowiedział historię wojny trojańskiej i powiódł wodnymi szlakami, które przemierzył przesławny Odys. Jan Parandowski jako wybitny znawca antyku wplótł w swe opowieści mnóstwo realiów ówczesnego życia.

Dwie lekcje zostały także poświęcone grece klasycznej. Dzieci miały okazję przyjrzeć się alfabetowi greckiemu, zastanowić się nad etymologią niektórych słów pochodzenia greckiego /np. alfabet, kosmos, chaos, politeizm, monoteizm, prolog, epilog oraz imiona: m.in. Katarzyna, Agata, Andrzej, Filip, Agnieszka/ zadomowionych w polszczyźnie, wysłuchać w języku Homera inwokacji do Muzy /czyli pierwszych linijek ‘Iliady’/, nauczyć się po grecku krótkiej piosenki, wziąć do ręki napisaną w oryginale ‘Odyseję’. Jedna lekcja przeznaczona została także na poznanie życia i twórczości Homera.

Niezwykłym wydarzeniem, które zapamiętamy do końca życia, było uczestniczenie w lekcji poprowadzonej przez Pierwszą Damę Rzeczypospolitej, Panią Agatę Kornhauser - Dudę, która odczytała wzruszający mit o pięknej przyjaźni człowieka i konia, czyli Bellerofonta i Pegaza. Przywołała imiona nieznanych jeszcze wówczas naszym dzieciom herosów, opowiedziała pokrótce także inne mity, gdyż poprzez bohaterów, o których mówią, splatają się one z historią latającego konia.

Dla nas wszystkich uczących m.in. języka polskiego bardzo ważne było ukazanie i wyjaśnienie dzieciom frazeologizmów mitycznych. Pomogła w tym bardzo interesująca pozycja pt. "Sięgnij po laury", której autorką jest Dorota Nosowska.

Aby podtrzymać w uczniach zainteresowanie omawianą tematyką, od czasu do czasu organizowałyśmy miniquizy, które pomogły nam zorientować się, w jakim stopniu wiedza została przyswojona, natomiast dzieciom przyniosły satysfakcję i przekonanie, że ich trud nie idzie na marne.

Najpiękniejsze w pracy nauczyciela jest to, że może on obserwować, jak rozwijają się jego uczniowie, jak przekraczają kolejne granice /wydawałoby się/ niemożności, jak mówią i rozmyślają o sprawach, o których ich rówieśnicy zaczną się uczyć dopiero za jakiś czas. I – co ważne – nauce tej towarzyszy uśmiech na twarzy dziecka. I nauczyciela.

Podsumowanie całorocznej pracy odbyło się podczas cyklicznej imprezy bibliotecznej pod hasłem ‘Czytanie z duchami’. Wzięło w nim udział niemal 60 dzieci. Oto harmonogram konkursu:

1.ROZGRYWKA OPIEKUNA ARTYSTÓW APOLLINA i MUZ: 18.00 – 19.00

- inscenizacja mitów: ‘Syzyf’ /klasa 3D/, ‘Jabłko niezgody’ /2B/ oraz ‘Demeter i Persefona’ /2A/;

2.ROZGRYWKA BOGINI OGNISKA DOMOWEGO HESTII: 19.00 – 20.00

- przygotowanie boskiej kolacji, czyli smakołyków à la ambrozja i nektar;

3.ROZGRYWKA SOWY – ATRYBUTU ATENY: 20.00 – 20.15

- rozgrzewka przed pojedynkiem na wiedzę /układanie tabeli ‘BOGOWIE GRECCY, ICH WIZERUNKI, ATRYBUTY I DOMENY’/

4.ROZGRYWKA MINOTAURA – WIĘŹNIA LABIRYNTU: 20.15 – 21.45

część 1: - wędrówka po labiryncie korytarzy, rozświetlonych jedynie blaskiem księżyca /no i ewentualnie latarek/ – poszukiwanie ukrytych w ciemnościach kart z zadaniami z zakresu mitologii, przy okazji zapisywanie odnalezionych haseł

część 2: - dopasowywanie odnalezionych haseł poziomych do przygotowanej krzyżówki, odczytanie hasła pionowego i zapisanie go na odwrocie kartki z krzyżówką

5.ROZGRYWKA BOGINI MĄDROŚCI ATENY: 21.45 – 22.30

- pojedynek na wiedzę – grupowe odpowiadanie na pytania znajdujące się na wylosowanych kartach

6.ROZGRYWKA HEROSA HERAKLESA: 22.30 – 23.30

- rywalizacja sportowa - możliwość wykazania się wyczynami godnymi herosa

7.ROZGRYWKA BOGA RZEMIEŚLNIKÓW HEFAJSTOSA i JEGO UCZNIA DEDALA: 23.30 – 24.00

-wykonywanie zadania plastyczno-technicznego

8.ROZGRYWKA HYPNOSA /ODPOCZYNEK Z BOGIEM SNU/: 24.00 – 6.30

Dziękujemy Najbliższym naszych zawodników za pomoc w przygotowaniu strojów i rekwizytów, za przyrządzenie wyśmienitej uczty i za tak liczną obecność w naszym szkolnym teatrze.

Ostateczne wyniki uzyskane przez każdą z 12 grup podane zostaną na apelu podsumowującym pracę w roku szkolnym. 

organizatorki: Agnieszka Siwiec, Katarzyna Myzia, Marta Tadeusiak, Anna Raniszewska