19-09-2018 Debata przedwyborcza


18 września podczas godzin wychowawczych odbyła się w szkolnej auli debata przedwyborcza. Wzięli w niej udział uczniowie klas IV-VIII. Podczas debaty zaprezentowali się kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego: Bartosz Duda (uczeń klasy czwartej) oraz uczennice klasy ósmej: Aleksandra Kotarska, Lena Kuczewska i Diana Przewłocka. Przedstawili oni swoje programy wyborcze. Każdy z kandydatów wymienił działania, które chciałby kontynuować, a także zaprezentował swoje nowe pomysły. Następnie każdy z nich  odpowiedział na wylosowane pytania. Głos zabrała również publiczność – chętni uczniowie zapytali wybranych kandydatów o interesujące ich kwestie. Nad sprawnym przebiegiem debaty czuwała komisja wyborcza w składzie: p. Anna Gomulińska, Anna Strużyna, Maja Firczyk, Julia Perendyk. Debatę poprowadziły uczennice klasy szóstej: Marianna Andrzejczyk i Paula Walczyńska.

Opiekunowie SU