30-09-2018 22. Festiwal Nauki w Warszawie


Tegoroczny 22. Festiwal Nauki w Warszawie, który trwał od 21 do 30 września dobiegł końca. W tym roku warszawskie i podwarszawskie  uczelnie, muzea i instytuty badawcze czyli miejsca, w których pracuje się naukowo zaproponowały szkołom 273 lekcje. Prelegentami byli naukowcy pracujący w instytucjach, mający w dorobku osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i  popularyzatorskie. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w następujących zajęciach:

1. „Węgiel - ważny surowiec energetyczny” - Muzeum Geologiczne. Państwowy Instytut Geologiczny PIB. Uczniowie klasy VII b nauczyli się odróżniać sigilarię od lepidodendrona (wymarłe widłaki), dowiedzieli się, jakie są rodzaje węgla, jak powstały i gdzie dziś w Polsce można je znaleźć.

2. „Geografia i biologia w przyrodzie” – Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie. Uczniowie klasy VI b wzięli udział w zajęciach przybliżających powiązania pomiędzy przyrodniczymi warunkami położenia geograficznego Polski (gleba i klimat), a przystosowaniami biologicznymi podstawowych gatunków drzew leśnych.

3. „Molekularny smartfon, czyli wszystko na temat komórek budujących organizm” – Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Celem zajęć, w których uczestniczyli uczniowie klasy VII a było poznanie budowy komórek ssaczych (na podstawie obserwacji mikroskopowej), poznanie różnic w morfologii komórek, w zależności od pełnionych funkcji w organizmie.

4. „Willa pod Zwariowaną Gwiazdą, czyli wojenne losy Warszawskiego ZOO i państwa Żabińskich” - Miejski Ogród Zoologiczny. Uczniowie klasy VIII b zwiedzili Willę Żabińskich, miejsce, w którym w czasie wojny ówczesny Dyrektor wraz z żoną uratowali ponad 300 uciekinierów z Getta, zapewniając im kryjówkę i organizując miejsca dalszego pobytu. 

Olga Mentlewicz, Małgorzata Jedlicka