15-11-2018 "Ilustracja pieśni patriotycznej" w klasach I - III


W ramach przygotowań do obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami postanowili wykonać ilustracje pieśni patriotycznych. Tematem prac była ujęta w ramy plastyczne idea i samodzielna interpretacja dotycząca rozumienia treści pieśni patriotycznych. Zadanie miało na celu rozbudzenie świadomości wspólnego dziedzictwa,  kształtowanie przynależności do małej i wielkiej Ojczyzny, propagowanie patriotyzmu poprzez twórczość plastyczną, popularyzację pieśni patriotycznych oraz rozwijanie kultury języka polskiego. Nie można pominąć tutaj niezwykłej lekcji historii, która objawiła się poprzez kontakt z wybraną pieśnią. Każda z nich w sposób przystępny i wyczerpujący została omówiona przez wychowawcę. I tak w murach naszej szkoły dało się słyszeć następujące utwory: „Przybyli ułani pod okienko”, „Bogurodzica”, „Chabry z poligonu”, „My pierwsza brygada”. Nierozłącznie w przygotowaniach do obchodów całej szkole towarzyszył „Mazurek Dąbrowskiego”, który wspaniale zabrzmiał chóralnym śpiewem 9 listopada o godzinie 11.11. Wszystkie prace nadal można podziwiać w korytarzu klas I-III, na pierwszym piętrze. Serdecznie zapraszamy.

                                                                                        Katarzyna Myzia