16-11-2018 Dzień Patrioty i Patriotki XXI wieku


Zainspirowani programem Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła Tolerancji” obchodziliśmy w naszej szkole „Dzień Patrioty i Patriotki XXI w.” Dzień Patrioty i Patriotki XXI w. obchodzony jest 16 listopada podczas Dnia Tolerancji. Hasłami tegorocznej edycji są: wolność, odpowiedzialność społeczna, równość, dialog i zaangażowanie społeczne. Celem obchodów „Dnia Patrioty i Patriotki”, a także „Dnia Tolerancji” jest wychowanie do wartości oraz kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych. A ponieważ – w związku z obchodami 100-lecia niepodległości państwa polskiego – patriotyzm stał się jednym z najważniejszych tematów we współczesnej debacie publicznej, więc i w naszej szkole „Dzień Patrioty i Patriotki XXI w.” poświęcony był wartościom i cechom, jakimi powinni kierować się współcześni patrioci i patriotki.

Uczniowie klas ósmych na lekcjach wiedzy o społeczeństwie i etyki pracując w grupach zastanawiali się, jakie wartości i postawy są dla nich ważne, a następnie zamieszczali je na kartach pracy: „Grupowy krąg wartości, idei i postaw”. Wykazali się dojrzałą postawą, pokazując poprzez swoje wypowiedzi, jak wiele wartości jest dla nich ważnych. Wszystkie grupy wymieniły m.in. patriotyzm, tolerancję, szacunek, odpowiedzialność, przyjaźń, miłość... Te ponadczasowe, uniwersalne wartości i postawy stanowią dla tych młodych ludzi fundament, na którym będą budować wszystkie inne wartości.

Kolejnym zadaniem uczniów klas ósmych było zastanowić się nad swoją postawą patriotyczną poprzez dokończenie haseł: „Polska to...”, „Jestem patriotą, ponieważ...”, „Kocham Polskę, ponieważ...”.  Z wypowiedzi uczniów przebija patriotyzm, utożsamianie się z Polską i miłość do Ojczyzny. Życie człowieka jest procesem realizowania wartości…

Krystyna Siemiątkowska – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i etyki