16-11-2018 100-lecie nadania praw wyborczym kobietom w Polsce


„Kobieta polska ma nieobliczalne wręcz zasługi w naszych dziejach, zwłaszcza w okresach najtrudniejszych. I niewymierne są – na przestrzeni tych dziejów – długi całego narodu wobec polskiej kobiety: matki, wychowawczyni, pracownicy… bohaterki.” 

Jan Paweł II

Rok 2018 to nie tylko setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest to również setna rocznica nadania kobietom praw wyborczych. Józef Piłsudski 28 listopada 1918 roku podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. W pierwszym artykule tego dokumentu możemy przeczytać „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat”, dodatkowo artykuł siódmy mówiący o wybieralności nie wykluczał kobiet „Wybierani do Sejmu są wszyscy obywatele (lki) państwa, posiadające czynne prawo wyborcze, niezależnie od miejsca zamieszkania jak również wojskowi”. Ten ważny dla Polek i Polaków dekret oprócz Józefa Piłsudskiego podpisał ówczesny premier (Prezydent Ministrów) Jędrzej Moraczewski oraz minister spraw wewnętrznych Stanisław Thugutt. Pierwszymi kobietami wybranymi do Sejmu Ustawodawczego (pierwszego w dziejach odrodzonej Polski) były Gabriela Balicka, Jadwiga Dziubińska, Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska, Zofia Moraczewska, Anna Piasecka, Zofia Sokolnicka oraz Franciszka Wilczkowiakowa. Zbliżająca się rocznica nadania praw wyborczych kobietom w Polsce była świetną okazją by w klasach VI-VIII przypomnieć ruch sufrażystek, przybliżać postacie wybitnych Polek oraz przypomnieć informacje o prawach wyborczych w Polsce. Dodatkowo Uczniowie mieli szansę dowiedzieć się o mało znanych Polkach, które łamiąc kulturowe tabu stały się tzw. numerami jeden:

Wanda Dubieńska – pierwsza polska olimpijka

Wanda Grabińska – pierwsza polska sędzina

Irena Kosmowska – wiceminister opieki społecznej

Hanna Suchocka – pierwsza premier

Stanisława Dowgiałło, Jadwiga Sikorska i Janina Kosmowska – pierwsze polskie farmaceutki

Uczniowie podczas lekcji historii oraz historii i społeczeństwa prezentowali postacie wybitnych Polek, które zasłużyły się dla polskiej historii. Wśród wielu postaci Uczniowie prezentowani między innymi następujące Polki:

- Marię Skłodowską Curie

- Marię Dąbrowską

- Krystynę Skarbek

- Helenę Rubinstein

- Izabelę Czartoryską

- Irenę Sendlerową

- Urszulę Ledóchowską

- Wandę Rutkiewicz

- Emilię Plater

- Agatę Mróz-Olszewską

- Bronisławę Dłuską

- Annę Walentynowicz

- Aleksandrę Piłsudską

- Janinę Lewandowską

- Hankę Ordonównę

- Irenę Szewińską

- Jadwigę Piłsudską

- Marię Konopnicką

- Stanisławę Leszczyńską

- Wisławę Szymborską

Z wybranych prac Uczniów powstała okolicznościowa gazetka przed salą historyczną.

Daniel Siemiński - nauczyciel historii oraz historii i społeczeństwa