18-11-2018 Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr 2018


W dniach 14 i 15 listopada 2018 roku nasi uczniowie wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "Bóbr". Tegoroczna edycja konkursu uzyskała honorowy patronat Ministra Edukacji NarodowejMinisterstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Konkurs Bóbr jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia. Uczniowie z naszej szkoły rozwiązywali zadania w dwóch grupach wiekowych. Pierwsza – Junior przeznaczona była dla klas VII i VIII. Kolejna grupa – Benjamin to uczniowie z klas IV – VI. Ogółem w konkursie wzięło udział 21 uczniów. Wyniki konkursu będą znane w grudniu. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w konkursie! 

Justyna Zakrzewska - nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych