26-11-2018 "Akcja - segregacja. 2 x więcej, 2 x czyściej" w naszej szkole


Tak, jak w latach ubiegłych, również w tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w polskiej edycji ogólnoświatowej akcji Fundacji Nasza Ziemia Sprzątanie Świata. W tym roku było to jubileuszowe, 25. sprzątanie naszej planety, którego celem było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. Taka akcja jest istotna ze względu na konieczność osiągnięcia przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020. Obecnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia jedynie około 13% odpadów. Przyłączając się do Akcji podjęliśmy jedno z pięciu wyzwań, tj. przeprowadzenie kampanii promującej zasady segregacji odpadów na 5 frakcji i podkreślenie wagi poprawności segregowania odpadów. 

Uczniowie klas szóstych i siódmych przygotowali kampanię informacyjną w formie plakatów zachęcających szkolną społeczność do segregowania odpadów, które pozostawiamy podczas pobytu w szkole. Dzięki współpracy z firmą Hetman otrzymaliśmy  pojemniki w pięciu kolorach, które ustawione były na szkolnych korytarzach. Każdy z uczniów klas IV – VIII dostał plan lekcji zawierający  informację, jakie odpady należy wrzucać do poszczególnych pojemników, a jakich nie. Przez ponad miesiąc uczyliśmy się oddzielać odpady organiczne od plastiku, szkła, papieru i odpadów komunalnych (zmieszanych). Odbyła się również, jak w latach ubiegłych, pierwsza z dwóch zaplanowanych na rok szkolny 2018/2019 akcja zbiórki makulatury. Dzięki niej odzyskaliśmy 2860 kg tego surowca. Na wysypiskach i wokół nas będzie mniej śmieci. 1 tona przetworzonej makulatury uratuje 17 drzew i da nam 910 kg dobrej jakości papieru z odzysku.

Olga Mentlewicz