27-11-2018 Czytamy Antologię Niepodległości


Kolejny już raz – w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – uczennice klas ósmych przybliżyły społeczności szkolnej utwory z Listy 44 tekstów Antologii Niepodległości, zaproponowanej przez Prezydenta RP do czytania w roku 2018.  

Antologia Niepodległości prezentuje powstałe na przestrzeni wielu wieków przepiękne utwory, zaliczane do kanonu polskiej literatury patriotycznej. 

W dniu dzisiejszym swoimi pięknymi, przejmującymi recytacjami w nastrój zadumy i refleksji wprawiły słuchaczy uczennice klasy VIII b. Magdalena Dąbrowska deklamowała wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Elegia o… [chłopcu polskim]”, natomiast Magdalena Kłopocka recytowała wiersz Wisławy Szymborskiej „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”.

Krystyna Siemiątkowska – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie