18-12-2018 "Ojczyzna moim domem-zabytki i budowle niepodległej Polski..."


Z okazji 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, powstała wystawa prac uczniów kl. IV-VII pod hasłem: Spotkania z historią w naszej Ojczyźnie 1918-2018.Uczniowie podczas zajęć artystycznych wykonali prace, na których znalazły się zabytki- pomniki historii i budowle niepodległej Polski. Należy pamiętać, że Pomnik Historii to najwyższa forma ochrony zabytku w Polsce. Jak precyzuje „Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” taki status mogą uzyskać tylko pamiątki przeszłości „o szczególnej wartości dla kultury”. Wpisu na listę musi dokonać Prezydent RP w drodze rozporządzenia. Charakterystyczne logo, umieszczone na odwiedzanym zabytku, jest dla gości gwarancją, że mają przed sobą jeden z najcenniejszych i najbardziej prestiżowych obiektów w kraju. Pomniki Historii są ustanawiane od 1994 roku. Jako pierwsze zostały wpisane: rezerwat archeologiczny w Biskupinie, klasztor na Jasnej Górze, katedra we Fromborku, archikatedra gnieźnieńska, Ostrów Lednicki, zamek w Malborku, kopalnie w Krzemionkach Opatowskich, kopalnia soli w Wieliczce, i miasta: Gdańsk, Kraków, Kazimierz Dolny, Toruń, Warszawa, Zamość i Wrocław. Następnie do tego grona dołączały sukcesywnie kolejne klasztory i opactwa (np. Ląd nad Wartą, Tyniec, Święty Krzyż czy Pelplin); zamki, pałace i ogrody (np. Rydzyna, Łańcut, Kórnik); osiągnięcia techniki (np. radiostacja w Gliwicach, gmach Sejmu Śląskiego, kanały Augustowski i Elbląski), pola bitew (Westerplatte, Grunwald, Racławice) i inne miejsca ważne dla każdego Polaka, jak i lokalnego patrioty. Pomniki niepodległej Polski to  „kwintesencja dziedzictwa kulturowego w Polsce”, reprezentacja zabytków „o najwyższych wartościach materialnych i niematerialnych”, stanowiących „źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń”.

Ewelina Wasiluk- nauczycielka historii i plastyki