20-12-2018 Malowanie na drewnie..


Drewno - to surowiec otrzymywany ze ściętych drzew i należy do najstarszych materiałów używanych przez człowieka. Jest uzyskiwane z różnych gatunków drzew, dzięki czemu znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach: dąb-produkcja okien i klepki podłogowej, sosna-produkcja płyt wiórowych i pilśniowych oraz papieru, buk-produkcja narzędzi i sklejki, jodła produkcja zapałek i papieru a świerk instrumenty muzyczne i zabawki. Uczniowie podczas zajęć poznali gatunki drzew, etapy przetwarzania drewna, narzędzia do jego obróbki  a także właściwości i zastosowanie. Końcowym etapem było wykonanie przepięknych prac, które wprawiły w zachwyt młodych, kreatywnych artystów.

Ewelina Wasiluk - nauczycielka techniki i zajęć technicznych