12-01-2019 OGÓLNOPOLSKA AKCJA SPOŁECZNA W KLASACH TRZECICH


Klasy trzecie, pod kierunkiem pani Agnieszki Siwiec i moim, brały udział w Ogólnopolskiej Akcji Społecznej pod hasłem „Idą Święta, nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj"  prowadzonej przez Fundację Dbam o mój zasięg z siedzibą w Gdańsku. Celem kampanii było kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci. Należy podkreślać za każdym razem  - szczególnie wśród młodego pokolenia - wyjątkowość łączących więzi i osobistych relacji w świecie, w który bardzo ważna rolę odgrywają technologie informacyjno - komunikacyjne. Myślę, że warto czasem z nich zrezygnować na rzecz rozmowy, spotkania, osobistego zainteresowania drugą osobą. Wysyłanie kartek, polegające na pisaniu każdej z osobna, a nie na zasadzie: „copy, paste, send”  jest wspaniałą okazją, by uwolnić kreatywność i pomysłowość, to szansa by w prosty i osobisty sposób wyrazić nasze uczucia do innych. Poprzez własnoręczne, tradycyjne życzenia podkreślamy wyjątkowość osób do których ślemy kartki, a one same przywołują wspomnienia i pamięć o nadawcy, za każdym razem gdy na nie spoglądamy.  Pamiętajmy, aby w świecie cyfrowym, w którym przyszło nam żyć, nie zapomnieć o tradycji, której kultywowanie i przekazywanie jest naszym obowiązkiem. Pokażmy młodemu pokoleniu istotę słowa pisanego, jego rangę i oddziaływanie. Biorąc udział w akcji, wysłaliśmy 100 kartek do rodzin naszych uczniów i zaprzyjaźnionych szkół z całej Polski, z którymi korespondujemy. Mamy nadzieję, że nasze działanie będzie inspiracją dla innych i że przy najbliższej okazji uda nam się powtórzyć naszą akcję. Może  na jeszcze szerszą skalę? 

Katarzyna Myzia