21-02-2019 PORADNIK MŁODEGO OBYWATELA cz. 1


Jak unikać zagrożeń związanych z przestępczością?

Zasady zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach.

Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie omawialiśmy zagadnienia związane z bezpieczeństwem nieletnich. Wskazywaliśmy m.in. jakie zachowania i aktywności w realu oraz w internecie niosą ze sobą zagrożenia dla ich bezpieczeństwa. Chętni uczniowie uczestniczyli w realizacji projektu edukacyjnego „Poradnik młodego obywatela”. Opracowywali wskazówki, jak unikać zagrożeń związanych z przestępczością oraz zasady zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach.

A oto „Poradnik…” cz.1 prezentujący niektóre opracowane przez uczniów zasady i wskazówki. W cz.2 zostaną przedstawione pozostałe „zalecenia” uczniów. 

Poradnik opracowali uczniowie klas VIII: Ewa Boczar, Wiktor Gula, Magdalena Kłopocka, Zuzanna Posadzy, Andrzej Smołkowski, Julia Wańska. 

Dziękuję uczniom za zaangażowanie i trud włożony w wykonanie pracy. 

Krystyna Siemiątkowska – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie