11-03-2019 20 - lecie członkostwa Polski w NATO


W 2019 roku obchodzimy 70 - lecie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz 20 - lecie członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. 

4 kwietnia 1949 r. podpisano w Waszyngtonie Traktat Północnoatlantycki, powołujący NATO, który wszedł w życie 24 sierpnia tego samego roku. NATO (od ang. North Atlantic Treaty Organization), Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, dawniej lub potocznie Pakt Północnoatlantycki to układ wojskowy.  Stanowił on zobowiązanie stron do udzielenia obrony w przypadku agresji, którego ofiarą padłoby którekolwiek z państw Sojuszu. Głównym celem istnienia NATO była obrona militarna przed atakiem ze strony ZSRR i jego państw satelickich, od 1955 zorganizowanych w strukturę Układu Warszawskiego. Po rozpadzie ZSRR i rozwiązaniu Układu Warszawskiego (1991) NATO pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych.

Polska droga do NATO rozpoczęła się po przemianach ustrojowych w 1989 roku, a zakończyła - w roku 1999. 12 marca 1999 r. został podpisany akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego – Polska stała się formalnie stroną Traktatu waszyngtońskiego i członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

 Krystyna Siemiątkowska - nauczyciel WOS