26-03-2019 Maria Skłodowska-Curie w walce o prawa kobiet


Myślę, że w każdej epoce można mieć życie interesujące i użyteczne,

a o to głównie chodzi, aby go nie zmarnować.

 Maria Skłodowska-Curie

W kontekście obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet, analizujemy dokonania Patronki naszej szkoły – Marii Skłodowskiej-Curie, która swoim życiem i działalnością wniosła ogromny wkład w walce kobiet o ich prawa. Życie Marii Skłodowskiej-Curie jest świadectwem ciągłej walki w – zdominowanym przez mężczyzn – świecie nauki. Do tego świata wtargnęła Maria Skłodowska-Curie, wybitny naukowiec – kobieta, walcząca o prawa kobiet i równe ich traktowanie.

Maria Skłodowska-Curie – fizyczka, chemiczka i dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, została wybrana najbardziej wpływową kobietą w historii w plebiscycie brytyjskiego magazynu BBC History.  Zmieniła świat nie raz, a dwa razy – tłumaczono w uzasadnieniu. Skłodowska-Curie może się pochwalić niebywałym szeregiem dokonań. Była pierwszą kobietą, która dostała Nagrodę Nobla; pierwszą kobietą-profesorem na Uniwersytecie w Paryżu i pierwszą osobą – zwracam uwagę: osobą, nie tylko kobietą – która otrzymała Nobla po raz drugi – tłumaczyła szefowa Brytyjskiego Stowarzyszenia Historii Nauki Patricia Fara, która zgłosiła kandydaturę Polki. Podkreśliła, że urodzona w Warszawie Skłodowska miała trudny start ze względu na prześladowania jej patriotycznej rodziny w Polsce pod rosyjskim zaborem, a we Francji jako cudzoziemka była traktowana z podejrzliwością i dyskryminowana ze względu na płeć. Jak zaznaczono, Polka była kobietą zarówno czynu, jak i intelektu. Maria Skłodowska-Curie wyprzedziła w ww. plebiscycie Rosę Parks – działaczkę na rzecz praw człowieka (2.miejsce). Porównano, że obie funkcjonowały w zupełnie innej rzeczywistości ze względu na rasę i klasę społeczną, ale w ich historiach są interesujące podobieństwa. Wykształcenie zmieniło ich sytuację jako XX-wiecznych kobiet żyjących w społeczeństwach zdominowanych przez mężczyzn. Obie walczyły z uprzedzeniami i z sukcesem znalazły dla siebie miejsce – oceniono działalność obu kobiet.

Maria Skłodowska-Curie swoją pracą, uporem i kolejnymi sukcesami przełamywała – panującą w ówczesnej Europie – atmosferę niechęci środowisk naukowych do kobiet. Jednym z przykładów dyskryminacji było zagłosowanie za odrzuceniem jej kandydatury do Francuskiej Akademii Nauk w 1911 roku, mimo iż była już wtedy Noblistką. Naukowcy-mężczyźni zagłosowali przeciwko niej tylko dlatego, że była naukowcem-kobietą. Maria Skłodowska-Curie nie poddawała się jednak, pracowała przełamując kolejne stereotypy i uprzedzenia…

Krystyna Siemiątkowska – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i etyki