09-04-2019 IV POWIATOWY KONKURS BIBLIJNY


To już jego czwarta edycja, a tematem tegorocznych zmagań była Ewangelia wg św. Jana. Do konkursu przystąpiło pięć szkół. Wszyscy wykazali  dobrą znajomość tematu, za co też bardzo dziękuję katechetom. Prace napisane zostały na wysokim poziomie - to bardzo cieszy, szczególnie że Janowa ewangelia nie należy do łatwych. Nie na darmo starożytność nadała mu tytuł Orła, który szybuje wysoko, na mistyczne wyżyny wiary. Bardzo cieszy zainteresowanie Pismem Świętym, ale chciałoby się więcej. 

Słowo Boże przenika całe nasze życie i jest odpowiedzią na każde ludzkie pytanie. Jeżeli otwiera moje serce na prawdziwe spotkanie z Jezusem, tak że jestem cała czy cały dla Niego, to osiągnęło swój cel. Pragnę zacytować jedną z uczestniczek z piątej klasy, której słowa są małym owocem tego konkursu i po prostu cieszą: „Gdy przygotowywałam się do tego konkursu, słuchając ewangelii, szczególnie mocno poczułam Jego obecność”. 

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu, katechetom, rodzicom i tym, którzy trudzili się przy jego przygotowaniu. Wyrazy wdzięczności kieruję do sponsorów. Dzięki ich hojności możemy nagrodzić naszych zwycięzców atrakcyjnymi upominkami.

Krystyna Nowocień